naglowek.jpg
 
Aktualności
2 września – konsultacje społeczne MOF

2 września rozpoczął się kolejny cykl konsultacji społecznych dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w rejonie Karsznic. W sali PMOS przy ul. Dolnej przedstawiciele konsorcjum, które otrzymało zlecenie na opracowanie studium wykonalności wybranych przedsięwzięć w obrębie MOF, omówili stan opracowań, skupiając się na głównych inwestycjach: łączniku drogowym między S8 a DK 12 (14), siecią dróg dojazdowych do MOF, porcie intermodalnym i terenach inwestycyjnych. Przedstawiono następujący szacunek kosztów:

łącznik: ok. 30 mln zł

drogi dojazdowe do MOF:

drogi zarządzane przez Powiat Zduńskowolski:ok. 6,6 mln zł

drogi zarządzane przez Gminę Sędziejowice: ok. 9,4 mln zł

drogi zarządzane przez Gminę Zduńska Wola: ok. 6,5 mln zł

drogi zarządzane przez Miasto Zduńska Wola: ok. 24,5 mln zł

port intermodalny: ok. 130 mln zł

infrastruktura (odwodnienie i kanalizacja):


samorząd                      odwodnienie               kanalizacja sanitarna

Gmina Sędziejowice            5,5 mln zł                  12 mln zł

Gmina Zduńska Wola          11 mln zł                   26 mln zł

Miasto Zduńska Wola          0,5 mln zł                  1 mln zł

 

Ze względu na duże koszty poszczególnych inwestycji przyjęto założenie, że każda z nich może zaistnieć niezależnie od pozostałych, choć oczywiście dąży się do pełnej realizacji projektu. Najszerzej omawiano koncepcję portu intermodalnego: głównym atutem tej inwestycji byłoby wyjątkowo korzystne położenie portu na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych (kolejowych i drogowych) oraz możliwość zbudowania torów przeładunkowych o dł. 750 m, co pozwalałoby na obsługę pełnych składów pociągów. Projekt portu wpisuje się w politykę europejską, która promuje czysty transport.

 

Zaprezentowane na spotkaniu opracowanie nie jest jeszcze kompletne i nie pozbawione błędów. Uczestnicy konsultacji, w tym przedstawiciele miejscowych samorządów, zwrócili uwagę na pominięcie ciągów pieszo-rowerowych w projekcie przebudowy niektórych dróg dojazdowych do MOF, brak szacunku przychodów możliwych do osiągnięcia po zrealizowaniu inwestycji, potrzebę stworzenia koncepcji rozwoju sieci energetycznej i gazowej, uwzględnienia w kosztach inwestycji kwestii wykupu gruntów, przygotowania wspólnej (nierozdrobnionej) oferty terenów inwestycyjnych.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg