naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XLIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Zduńska Wola, 21.08.2014 r.

Przewodniczący

 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

 

 

Sz. P.

 

 

 Zapraszam na obrady XLIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 10OO, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645;z 2014 r. poz. 379).

 

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/41/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2014  roku w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn: „Postaw na kwalifikacje”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK.23/14.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.24/14.
 12.  Omówienie wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożonego na sesji w dniu 26 czerwca 2014 r. w sprawie opracowania programu pozbycia się drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Zduńskowolskiego.
 13.  Interpelacje i zapytania Radnych.
 14.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15.  Sprawy różne.
 16.  Zakończenie XLIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 

 

Przewodniczący           

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

 

Krzysztof Nowak         

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg