naglowek.jpg
 
Aktualności
Rozpoczęto wyznaczanie obszaru funkcjonalnego w rejonie Karsznic
24-10-2013

23 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli podpisano umowę na przygotowanie planu rozwoju i koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego wokół węzła na drodze ekspresowej S8 i magistrali kolejowej Śląsk-Porty – wykonanie zamówienia powierzono konsorcjum, w którym uczestniczy Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz MCONNECTION Sp. z o.o. z Łodzi, przy udziale pracowni projektowej MAU Mycielski z Warszawy. Zatem partnerski projekt 5 samorządów – Powiatu Zduńskowolskiego, który jest liderem projektu, Powiatu Łaskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola i Gminy Sędziejowice – wszedł w fazę realizacji; ściśle biorąc, określono ramy pierwszego etapu realizacji projektu – etap ten ma się zakończyć w marcu 2014 r. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało na wdrożenie projektu ponadmilionową dotację z PO Pomoc Techniczna; drugi etap prac, obejmujący opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji konkretnych inwestycji, ma się zakończyć do 31 XII 2014 r., a rozliczenie − do 31 III 2015 r.

Pierwsze punkty harmonogramu początkowego etapu prac to:

oględziny terenu

inwentaryzacja urbanistyczna

analiza dokumentów planistycznych

badania ankietowe wśród mieszkańców, wywiady i konsultacje społeczne.


Na początku grudnia zostanie już przedstawiony projekt planu rozwoju obszaru funkcjonalnego. Wykonawcy zaproponowali nowoczesną metodę opracowywania całościowej wizji projektu urbanistycznego, tzw. warsztaty „charrette”, których istotą jest tworzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju danego obszaru i przygotowywanie rozwiązań planistycznych w ścisłej współpracy z adresatami projektu: lokalnymi samorządami, mieszkańcami, potencjalnymi inwestorami. Warsztaty zaplanowano na 14–16 stycznia 2014 r. – przygotowaniem do nich będą spotkania konsultacyjne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych: 18 XI w Zduńskiej Woli (PMOS), 19 XI w Marzeninie, 21 XI w Łasku, 22 XI w Zduńskiej Woli Karsznicach. Zakłada się jawny proces projektowania, w trakcie warsztatów mogą być dokonywane zmiany. Po warsztatach powstanie koncepcja zagospodarowania obszaru funkcjonalnego.


Tuż po podpisaniu umowy przystąpiono do omówienia propozycji zgłaszanych przez partnerów projektu, za najważniejsze uznano:

poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego

budowę portu multimodalnego

wyznaczenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych.


Przedstawiciele poszczególnych samorządów kładli nacisk na lokalne projekty i problemy, mówiono o nowej obwodnicy Zduńskiej Woli, konieczności zmian w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zagrożeniu powodziowym na nisko położonych terenach w gminie Zduńska Wola, wpływie rozwoju obszaru na życie mieszkańców Marzenina i innych okolicznych miejscowości, szansach na tworzenie nowych miejsc pracy, rewitalizacji obszaru tradycyjnie związanego z działalnością kolei.


Projekt wyznaczenia obszaru funkcjonalnego jest pochodną wcześniejszych starań o budowę łącznika między węzłem Zduńska Wola Karsznice na drodze ekspresowej S8 a drogą krajową 12 (14) – łącznik pozostaje w planach jako warunek rozwoju tego terenu. Trzeba wykorzystać ogromne szanse, jakie stwarza niezwykle korzystny układ komunikacyjny w rejonie Karsznic: skrzyżowanie ważnych szlaków drogowych i linii kolejowych oraz przebieg magistrali węglowej w transeuropejskim korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk – korytarz ten został w ostatnich dniach zatwierdzony przez Komisję Europejską. „Musimy choćby otworzyć drzwi” – stwierdził w podsumowaniu starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik, gospodarz spotkania. Dobre zaplanowanie obszaru funkcjonalnego może zaowocować boomem inwestycyjnym już na początku nowej perspektywy finansowej, gdy będą wybierane projekty kluczowe. Karsznice mają wszelkie dane, by w perspektywie 20–30 lat, zdynamizować gospodarczo tereny nie tylko partnerskich samorządów, lecz także szerokiego regionu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg