naglowek.jpg
 
Aktualności
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia...
18-12-2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

 

Starosta Zduńskowolski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz zarządzenia Nr 183/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Zapolicach przy ul. Kasztanowej 2, podaje do publicznej wiadomości, że n/w prawo własności przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości lokalowej wraz z związanym z nim udziałem wynoszącym 7116/23950 części w niżej opisanej współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej zostanie zbyta w drodze darowizny na rzecz Gminy Zapolice.

 

Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.12.2020 r. do dnia 8.01.2021 r.

 

 

1.

Opis nieruchomości gruntowej

gm. Zapolice, obręb 0019 Zapolice, ul. Kasztanowa 2,

dz. nr 178 o pow. 0,1444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta SR1Z/00020209/0

2.

Opis nieruchomości lokalowej

Przedmiotem darowizny prawa własności jest nieruchomość lokalowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa wraz z związanym z nim udziałem wynoszącym 7116/23950 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej w punkcie 1, która nie została wyodrębniona w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Całkowita powierzchnia użytkowa

ww. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 71,16 m2.

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Darowizna przedmiotowej części nieruchomości następuje z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Gminę Zapolice w tym m in. na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

4.

Termin zagospodarowania nieruchomości

W terminie roku od dnia podpisania przez strony aktu notarialnego

5.

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/95/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice, działka nr 178 położona w obrębie

geodezyjnym Zapolice znajduje się w terenie oznaczonym jako tereny zieleni parkowej i starodrzewu.

6.

Forma zbycia

Darowizna

7.

Wartość szacunkowa

139 696,00 zł

w/z STAROSTY

(-) Wojciech Rychlik

Wicestarosta Zduńskowolski

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg