naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Możliwości dofinansowań w związku z COVID-19
18-06-2020

Powiatowy Urząd Pracy informuje o możliwości dofinansowań w związku z przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Poniżej informacja PUP:

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w dniu 18.06.2020 r.  
ogłasza nabór wniosków o udzielenie :


  • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przyznanego na podstawie art. 15 zzb ustawy 1
  • Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącemu osoba fizyczną niezatrudniającemu pracownika przyznanego na podstawie art. 15 zzc ustawy 1
  • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznanego na podstawie art. 15 zze ustawy 1


1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Wnioski należy składać:

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP

(tj. do dnia 02.07.2020 r. )


Wnioski wraz z podpisaną umową można składać:

  • w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP
    (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
  • w wersji papierowej (w przypadku wersji papierowej 2 egzemplarze umowy) wysłanej pocztą lub poprzez skrzynkę umieszczoną w urzędzie.


Szczegółowe informacje pod numerem
tel.  (43) 823 23 27 wew. 256, 258
 

Wniosek i umowa dostępne do pobrania na stronie: www.zdunskawola.praca.gov.pl
https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg