naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Maski, maseczki - przypominamy
16-06-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przypomina, że obowiązujące przepisy w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zobowiązują do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa w określonych okolicznościach. Poniżej komunikat PUP w tej sprawie.

 

 

Szanowni Interesanci Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli,

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przypomina, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.), zobowiązują nas wszystkich do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa w następujących okolicznościach:

- w środkach transportu publicznego;

- w miejscach ogólnodostępnych, jeżeli pomiędzy osobami nie jest zachowana odległość co najmniej 2 metrów;

 

- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

 

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

 

- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

Jedynie bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz sanitarnych uniemożliwia rozprzestrzenianie się zakażeń na inne osoby oraz zapobiega rozwojowi epidemii. Kierując się powyższym przesłaniem, apeluję do Państwa o odpowiedzialne zachowanie się w przestrzeni publicznej.

Chrońmy siebie i innych!

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg