naglowek.jpg
 
Aktualności
Tarcza antykryzysowa. Uwaga na poprawność wniosków
18-05-2020

Ważne dla przedsiębiorców korzystających z tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przypomina, że zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej (art. 15zzb, 15zzc, 15zze) opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- W przypadku gdy w składanym wniosku przedsiębiorca wskaże, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np. gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić.

Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby
z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

 

Złożenie wniosku w kolejnych miesiącach będzie możliwe pod warunkiem ogłoszenia stosownego naboru.

 

Urząd pracy prosi o poprawne wypełnianie wniosków a także dołączanie wymaganych załączników do wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.
 
Poniżej PUP przedstawia listę najczęściej popełnianych błędów w składanych wnioskach:

 • brak nazwy przedsiębiorcy lub nazwa niezgodna z danym zawartymi w CEIDG lub KRS
 • nieprawidłowy lub niekompletny adres siedziby przedsiębiorcy, wskazywanie adresu zameldowania zamiast adresu siedziby firmy, wskazywanie adresu, który nie został wskazany w CEIDG lub KRS
 • wybór niewłaściwego Urzędu do, którego należy złożyć wniosek (m.in. składnie wniosków o pożyczkę według miejsca zameldowania a nie miejsca prowadzenia działalności)
 • brak danych kontaktowych (telefonu, e-maila oraz imienia i nazwiska osoby składającej wniosek)
 • niewypełniony lub niekompletnie wypełniony załącznik do wniosku tj. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą  negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" (brak odpowiedzi na zawarte pytania, brak daty i podpisu oraz zaznaczenia statusu przedsiębiorstwa)
 • brak dwóch podpisanych przez osobę upoważnioną egzemplarzy umowy (w przypadku wniosków składanych tradycyjnie) lub dołączanie skanów umów (w przypadku wniosków składanych elektronicznie)
 • dołączanie do wniosków nieaktualnych wzorów umów
 • brak załączników m.in. pełnomocnictw (jeżeli dotyczy), kalkulatorów, formularzy COVID
 • składanie wraz z umową wypełnionego wzoru wniosku o umorzenie pożyczki, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Wniosek o umorzenie może być złożony do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zduńskiej Woli dopiero po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki w terminie 14 dni od spełnienia tego warunku.
 • błędne przeliczenie wysokości dofiansowania w odniesieniu do pracowników wskazanych we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia, w tym nieuwzględnianie faktu, że pracodawca został zwolniony lub zawnioskował o zwolnienie z opłacania składek ZUS
 • błędne określanie wieku pracowników wskazanych we wniosku (tj. przyporządkowywania do grupy osób do 30 lub powyżej 30 roku życia)
 • błędne wskazywanie okresów, których dotyczy spadek obrotów
 • błędne wskazywanie okresów na które ma zostać przyznane dofinansowanie
 • brak podpisów w miejscach do tego wyznaczonych.

 
Wnioski w których zostały lub zostaną stwierdzone błędy i braki formalne, a które pomimo telefonicznej lub elektronicznej prośby ze strony Urzędu nie zostały / nie zostaną uzupełnione będą rozpatrzone negatywnie.

 

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4

tel. 43 823 23 27 w. 256

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg