naglowek.jpg
 
Aktualności
SZANSA NA BIZNES II
21-11-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANSA NA BIZNES II

 

Zdobądź dotację na swoją

działalność gospodarczą

 

 

CELEM PROJEKTU jest pomoc młodym (do 25 roku życia) bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo mieszkańcom województwa łódzkiego w podjęciu samozatrudnienia.

W ramach projektu 60 Uczestników Projektu, w tym 33 kobiety i 27 mężczyzn będzie uczestniczyło w szkoleniu i uzyska wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni i otrzymają wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto, mają szansę na otrzymanie wsparcia finansowego
na uruchomienie własnej firmy.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby z wykształcenia poniżej średniego,
 • osoby bez stażu zawodowego,
 • osoby długotrwałe bezrobotne, tj. osoby bez zatrudnienia pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

 • szkolenie dla 60 osób w wymiarze 60 godzin na osobę,
 • doradztwo indywidualne dla 60 osób w wymiarze 10 godzin na osobę,
 • wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej dla co najmniej 45 osób w wysokości maksymalnie do 20 000 zł na osobę,
 • podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla co najmniej 45 osób w wysokości do 1000 zł/m-c, wypłacane przez okres do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla co najmniej 25 osób w wysokości do 1000 zł/m-ce wypłacane przez okres od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe doradcze – dyżury doradców w ciągu pierwszych 12 m-cy 
 • od rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla wszystkich zakwalifikowanych do projektu,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi dla matek zajmujących się opieką a uczestniczącym w szkoleniach.

 

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej przyznawane jest na podstawie Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (http://szansanabiznes2.wsfi.edu.pl/pliki-do-pobrania) na uruchomienie działalności gospodarczej, złożonego przez Uczestnika Projektu do Realizatora Projektu.


 

OSTATNIA CHWILA NA ZŁOŻENIE FORMULARZA KWALIFIKACYJNJEGO do Projektu
„ Szansa na biznes II”


Formularze kwalifikacyjne przyjmowane są do 23 listopada 2012 roku w biurze projektu:

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki ul. św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź (pokój 206 – II piętro).

Dyżury biura:

21.11.2012r (środa) : 9:00 – 15:00

22.11.2012r (czwartek) : 9:00 – 15:00

23.11.2012r (piątek) : 14:30 – 19:00

 

więcej szczegółowych informacji na stronie http://szansanabiznes2.wsfi.edu.pl/


 

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków budżetu państwa (15%).

 


ULOTKA DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU (wersja PDF).

 


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg