naglowek.jpg
 
Aktualności
Nabór wniosków - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim
10-10-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - 15 miejsc


Termin składania wniosków od 15.10.-17.10.208r.


Projekt jest skierowany do: osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami,  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET

 

Definicja NEET:
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą  w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje, nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy).

 
W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą:
- osoby niepełnosprawne,
- osoby do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6  miesięcy,
- osoby w wieku 25 lat i więcej bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy,
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia lub osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),


Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

 

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój"
można pobierać ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl
zakładka dokumenty do pobrania: dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18 Tel: (43) 823 23 27 wew. 279

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg