naglowek.jpg
 
Aktualności
Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie promocji usług rynku pracy wśród młodzieży do 25 roku życia
05-06-2012

Mając na uwadze długoletnią tradycję oraz bogate doświadczenie edukacyjne, Łódzka Wojewódzka Komenda OHP oraz Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, postanawiają kontynuować i poszerzyć współpracę w zakresie ograniczania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży do 25 roku życia, poprzez ułatwienie jej zdobywania wiedzy niezbędnej do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 W dniu 4 czerwca 2012 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, reprezentowaną przez Antoniego Urbanka, a Powiatem Zduńskowolskim w imieniu i na rzecz którego działają Wojciech Rychlik– Starosta Zduńskowolski i Witold Oleszczyk – Wicestarosta Zduńskowolski.

 

 

Współpraca stron będzie realizowana w zakresie:

 • działań na rzecz zapewniających promocję usług rynku pracy wśród młodzieży do 25 roku życia;
 • podejmowanie działań promujących wspólne przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne;
 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji wśród młodzieży;
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa, poradnictwa i informatyzacji zawodowej.

 

 

Powiat Zduńskowolski przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, zobowiązuje się do:

 • pomocy z zakresu rekrutacji uczestników szkoleń, spotkań, konferencji;
 • możliwości udostępnienia sali konferencyjnej znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli;
 • pomocy w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych;
 • współpracy w organizowaniu poradnictwa zawodowego i szkoleń.

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP zobowiązuje się do:

 • stwarzania możliwości korzystania z posiadanej bazy szkoleniowej oraz z dydaktycznych pomieszczeń jednostek organizacyjnych ŁWK;
 • upowszechniania informacji o PUP wśród młodzieży do 25 roku życia przez jednostki OHP funkcjonujące na rynku pracy w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego realizowanego przez Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Kluby Pracy;
 • udzielania pomocy w organizacji działań promujących poradnictwo zawodowe.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg