naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 13-8-2020
Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Portal
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
20-12-2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                                   dyrektor - Mariusz Kubiak

 

98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego15

tel.   +48 43 824 99 99
      
+48 43 824 99 90
e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

www.pcprzdunskawola.pl

 Godziny pracy Powiatowego Centrum:
poniedziałek - piątek - 7.30 - 15.30


Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie, w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.30.


I. Statut prawny, forma prawna

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, realizująca określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa: 

1) pomocy spolecznej;

2) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej.

 

  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814);
 2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./;
 3) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm./;
 4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tj. Dz. U. z 2106 r., poz. 956/;
 5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2016 r.,poz.1870/;
 6) Ustawy o przeciwdzialniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. /t.j.Dz.U.z 2015 r.,poz.1390/;
 7) Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 575/;8) Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowsci /t.j. Dz.U z 2016 r., poz.1047/;9) Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
10) Statutu Powiatowego Centrum
11) Regulaminu orgnizacyjnego Powiatowego Centrum,
12) Innych przepisów prawa.


 

II. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
 

1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli kieruje Dyrektor - Pani Barbara Kałużewska. 


2. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się zespoły oraz samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy:


2.1 Zespół ds. pomocy i integracji społecznej oraz ds. świadczeń:

- Zofia Tarczyńska - specjalista pracy socjalnej;

- Agnieszka Karwat – pomoc administracyjna;

- Anna Majewska - aspirant pracy socjalnej;

2.2. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

- Alicja Sowińska - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator;

- Katarzyna Piotrowska - psycholog;

- Agata Rynkiewicz - aspirant pracy socjalnej.

2.3. Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

- Karolina Kałuża - pomoc administarcyjna;

- Katarzyna Ziółkowska - pracownik socjalny;

- Anna Piwowarska - pomoc administarcyjna.

2.4. Zespół ds. księgowo-finansowych:

- Henryka Kowalska - główna księgowa;

- Edyta Sarnik - zastępca głównej księgowej

- Aneta Krupa-Rębek - ksiegowa;

- Natalia Owczarek - pomoc administracyjna.

2.5. Zespół ds. kadrowo-płacowych:

- Dobrosława Zwolińska - pomoc administarcyjna.

2.6. Zespół ds. administracyjno-organizacyjnych:

- Alina Parońska - specjalista ds. organizacyjnych;

- Marlena Baraniecka - pomoc admnistracyjna;

- Michał Kaczmarek - pomoc administracyjna;

- Małgorzata Kamola - personel sprzątający.

2.7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

- Krzysztof Dobrowolski - radca prawny.

2.8. Stanowiska współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

- Agnieszka Janczewska - psycholog;

- Magdalena Feliniak - mlodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

- Marzena Zatorska - mlodszy koordynator rodzinnej pieczy zastęczej.

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Adres: ul. Dąbrowskiego 15

98-220 Zduńska Wola

tel. (43) 881-00-07

fax (43) 824-99-90

e-mail: poik@pcprzdunskawola.pl

Zasięg:

Powiat Zduńskowolski

Zakres usług:

Udzielanie porad o prawach i uprawnieniach osobom zgłaszającym się do Ośrodka oraz podejmowanie wszelkich działań w rozwiązywaniu problemów wynikających z przemocy w rodzinie, alkoholizmu, konfliktów małżeńskiech, niepełnosprawności oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, współpracując w tym zakresie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób potrzebujących.

 


W Ośrodku przyjmuje:

- specjalista pracy z rodziną - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Dyżury w Ośrodku pełnią:

Psycholog

wtorek: 15.30-17.30

czwartek: 15.30-17.30

Pracownik socjalny

wtorek lub czwartek 15.30-17.30

Prawnik

Spotkania ustalane są indywidulanie - po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

                              POMOC UDZIELANA JEST BEZPŁATNIE

W ośrodku znajduje się schronienie dla 1 osoby (wyposażone w sprzęty i meble z zapleczem sanitarnym i kuchennym), do którego przyjmowane są w szczególności osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdujące sie w innej sytuacji kryzysowej, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.

Osoby korzystające ze schronienia mogą korzystać z usług specjalistów.

 

Na terenie Powiatu Zduńskowolskiego funkcjonują powiatowe jednostki pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

ul. Łaska 42,

tel. (43) 823 25 70 - dysponuje 82 miejscami.

 

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

tel. (43) 675 12 29

Dysponuje 100 miejscami.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

tel. (43) 675 16 15

Dysponuje 30 miejscami.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli

ul. Łaska 59

tel. (43) 677 71 51

Dysponuje 35 miejscami.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli

ul. Dąbrowskiego 15

tel. (43) 881 01 40

Dysponuje 40 miejscami.

 

Dom Dziecka w Wojsławicach

tel. (43) 825 12 67

Dysponuje 30 miejscami.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg