naglowek.jpg
 
Dziś jest: Piątek, 25-9-2020
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Portal
2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP
06-07-2020

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP 

Temat: Rozwój firm

Działanie: 2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

Status: Aktualny

Data rozpoczęcia: 16-06-20

Data zakończenia: 13-07-20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 czerwca 2020 r., a kończy 13 lipca 2020 r.

Miejsce składania wniosków


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź


Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego IP, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. W przypadku składania wniosku za pomocą formularzu elektronicznego pod adresem https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy podpisane oświadczanie składane jest w formie skanu.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
    Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów:

  • wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


Finanse

Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Więcej informacji na stronie

https://www.cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/892-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-09-06-2020

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg