naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 21-11-2018
Imieniny: Janusza, Marii, Reginy
Portal
„W pole z GPS-em”
12-09-2018

 

„W pole z GPS-em”

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach od 1 czerwca 2018 r. realizowany jest projekt pn. „W pole z GPS-em” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

W ramach projektu 40 uczniów kierunków technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki weźmie udział w kursach, szkoleniach i wyjazdach branżowych oraz płatnych stażach zawodowych u pracodawców, natomiast 7 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach doskonalących. Ponadto  szkolne pracownie doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu: 1.078.394,40 zł

w tym wnioskowane dofinansowanie: 970.554,96

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 107.839,44 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 31.05.2020r.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg