naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 17-10-2018
Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Portal
Kluczowe kompetencje - kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli
09-11-2017

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i  J. Sylli w Zduńskiej Woli otrzymał dofinansowanie na projekt pn. “Kluczowe kompetencje - kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”. Wsparcie skierowane będzie do 75 uczniów oraz 20 nauczycieli liceum. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. W ramach planowanych działań uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, języków obcych i informatyki, nauczyciele skorzystają z kursów doskonalących, a pracownie szkolne  doposażone zostaną  w urządzenia stałe i mobilne.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 168.798,60 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie: 156.982,70 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 11.815,90

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 30.04.2019r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg