naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 25-2-2018
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Portal
Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
20-12-2017

 

W dniu 6.12.2017 r.  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach postępowania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie konsorcjum firm składające się z: Conress Sp. z o.o. Sp. K. z Sieradza – Lidera konsorcjum oraz Inet System Artur Werbicki, z Sieradza – Partnera konsorcjum.

 

Kontrakt opiewa na kwotę 5 202 899,64 zł.

 

Roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane w 3 etapach:

Etap I – obejmujący wykonanie stanu surowego budynku w terminie do dnia 30.06.2018 r.

Etap II – obejmujący wykonanie instalacji, prac wykończeniowych w budynku oraz dostawę windy najpóźniej do dnia 10.01.2019 r.

Etap III obejmujący zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nawierzchni sportowych

w terminie do dnia 26.04.2019 r.

 

W dniu 14.12.2017r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy liderowi konsorcjum firmie Conress Sp. z o.o. z Sieradza  -wykonawcy robót.

 

 

 

 


 

 

06-06-2017


W dniu 5 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim, o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.


Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowa VII Infrastruktura usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem bezpośrednim jest poprawa jakości kształcenia ogólnego uwzględniającego rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczanie eksperymentalne poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

Celem pośrednim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji i wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach oraz rozwijanie umiejętności ułatwiających dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych

 

Całkowita wartość projektu: 5 959 622,55 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie 3 528 200,14 zł.

Wkład własny Powiatu zduńskowolskiego zamyka się w kwocie 2 431 422,41 zł.

 

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – czerwiec 2019.


Podstawowym elementami przedsięwzięcia są:

- budowa nowej, dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej części budynku dydaktycznego, z nowym wejściem oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,

- budowa nowej bieżni 3-torowej o dł. 60m o nawierzchni sztucznej,

- budowa skoczni w dal i trójskoku z rozbiegiem o dł. 50m w oparciu o bieżnię,

- budowa boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 19 x 32 m z wyposażeniem,

- budowa boiska o nawierzchni sztucznej o wym. 15 x 28 m z wyposażeniem,

- zakup pierwszego wyposażenia dla nowowybudowanego obiektu szkoły oraz specjalistycznego wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
jumultithumb_joomla-ua.org.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg