naglowek.jpg
 
Dziś jest: Sobota, 23-9-2017
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Portal
Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap II
04-04-2017

 

 

W dniu 08.03.2017 r. podpisane zostały umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych w ramach projektu. Przetarg nieograniczony na ww. roboty budowlane został ogłoszony w dniu 23.01.2017 r. w podziale na trzy części:

Część I Termomodernizacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ul. Łaska 61

Część II Termomodernizacja Starostwa Powiatowego, ul. Królewska 10

Część III Termomodernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Żeromskiego 3A.

Kryteria oceny:

cena - 60%

okres gwarancji - 40 %.

We wszystkich trzech częściach najkorzystniejsze oferty złożyła firma CONRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sieradzu, ul. Warcka 6.

Teren budowy na wszystkich trzech obiektach został przekazany wykonawcy w dniu 10.03.2017 r.

Przewidywany umowami termin zakończenia robót budowlanych: 30.10.2017 r.


Powiat Zduńskowolski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0019/16-00, podpisanej w dniu 13.09.2016 r., realizuje projekt pn. "Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedsięwzięcie zakłada termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej, w których mieszczą się: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli, Powiatowy Inspektorat Pracy w Zduńskiej Woli, Starostwo Powiatowe (budynek przy ulicy Królewskiej 10).

Zakres prac przewiduje przede wszystkim:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachów

- wykonanie utwardzenia wokół budynków oraz utwardzonych dojść

- modernizację istniejącej instalacji elektrycznej

- wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego.

Planowane efekty:

- modernizacja energetyczna trzech budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 285,79 m2

- spadek emisji gazów cieplarnianych

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanych budynkach

- oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej

- oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu.

Wartość całkowita projektu to 1 316 734 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 799 637 zł.

Realizacja projektu została podzielona na dwa lata. W roku 2016 zostaną wykonane m.in. docieplenie dachów w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Starostwa Powiatowego i wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich trzech budynkach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg