naglowek.jpg
 
Dziś jest: Sobota, 18-1-2020
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Portal
Powiatowy Zarząd Dróg
12-03-2018

Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli:

 

1) współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie:

a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;

b) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

2) pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych;

3) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

4) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg powiatowych;

6) wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zmiany w zakresie organizacji ruchu oraz przedkładanie projektów tych zmian do akceptacji;

7) udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg powiatowych;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i na zjazdy z dróg;

9) wykonawstwo i koordynacja robót w pasie drogowym;

10) wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie naruszonego pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu;

11) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym oraz na obiektach mostowych urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu;

12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych;

13) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;

14) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

15) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników;

16) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

17) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenia objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

18) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

19) sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;

20) zarządzanie gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie jednostki;

21) utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego.

 

 

Piotr Pacelt – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli

Paweł Szewczyk - zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli


Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój: 10

Tel. (43)  824 42 49

fax: (43) 824 42 50

e-mail: drogi@powiatzdunskowolski.pl 

adres strony BIP: bip.pzdzdwola.lo.pl

 

 

Pracownicy:

Miejsce urzędowania: ul. Królewska 10, pokój: 1

Tel. (43)  824 42 38

e-mail: drogi@powiatzdunskowolski.pl 

 

Aleksandra Nowak – inspektor

Karolina Pokora – inspektor

Adam Lisiewicz - inspektor

Elżbieta Wisińska – pracownik administracyjny

Jolanta Półgrabia – pracownik administracyjny

Marta Opora - sekretarka

 

Ryszard Krogulecki – kierownik bazy sprzętu i transportu, kierowca samochodu osobowego

Jan Chodorowski – kierownik bazy sprzętu i transportu, kierowca samochodu osobowego

Sławomir Bednarski – kierowca ciągnika, konserwator maszyn i urządzeń

Piotr Pakulski – kierowca ciągnika, robotnik gospodarczy

Paweł Walczak – kierowca samochodu osobowego, robotnik gospodarczy

Zdzisław Bednarski – robotnik gospodarczy

Adam Gołębiowski – robotnik gospodarczy

Adam Szmytke – robotnik gospodarczy

Sławomir Różnowski – robotnik gospodarczy

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg