naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 13-8-2020
Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Portal
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
04-12-2015

 

 

 

Dyrektor Jacek Czachorowski

ul.Łaska 59

98-220 Zduńska Wola

tel. +48 43 677 71 51

                   e-mail: sdszdunskawola@tlen.pl

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli funkcjonuje od maja 2015r. Mieści się w zaadaptowanym budynku warsztatu przy Zespole Szkół Elektronicznych. Jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, w myśl ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dom jest przeznaczony dla 35 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających na terenie powiatu zduńskowolskiego.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, w tym przez 6 godzin są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

 

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Celem działalności placówki jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Rodzaj i zakres zajęć dla uczestników jest ustalony odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika. W placówce można wyszczególnić następujące pracownie, w których realizowane są programy terapeutyczne przygotowane przez zespół wspierająco-aktywizujący:

 

Pracownia kulinarna

Uczestnicy uczą się wykorzystać w gospodarstwie domowym nowe przepisy kulinarne, pod nadzorem terapeuty przygotowują potrawy (pieką, gotują), obsługują sprzęt gospodarstwa domowego, nakrywają do stołu, wybierają i przygotowują produkty do ustalonego dania. W czasie pobytu Dom umożliwia spożycie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

 

Pracownia komputerowo- pedagogiczna

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy doskonalą umiejętności pisania i czytania, wykorzystują możliwości jakie daje komputer, rozwijają swoje zainteresowania. Uczestnicy uczą się samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym oraz odszukiwać interesujące go informacje w Internecie.


Świetlica

Zajęcia organizowane na świetlicy rozwijają koncentrację, pobudzają zmysły, wyobraźnię, rozwijają mowę, intelekt, pobudzają energię życiową, wywołują wiele emocji. Przygotowywane są gry i zabawy, uczestnicy oglądają interesujące programy telewizyjne, w tym informacyjne bądź przyrodnicze, a także znane filmy na DVD (tym sposobem przypominają sobie różne fakty i informacje)


Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji placówka dysponuje dwiema salami: sala ćwiczeń oraz fizykoterapii, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt. Zajęcia mają na celu utrzymanie właściwej sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej uczestnika, a także ćwiczenie jego zdolności koncentracji. Zajęcia pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia fizyczne, usprawniające. Udział w zajęciach pozwala dbać o kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników.

 

Pracownia plastyczno- manualna

Zajęcia kształcą wrażliwość estetyczną. Uczą wdrażania w proces twórczy prac, przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych. Celem pracowni jest doskonalenie nabytych technik i umiejętności oraz uczenie się nowych. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy: rysują, malują, wyklejają, dekorują, zdobią rożne przedmioty. Uczą się wyszywać ściegiem krzyżykowym na kanwie, wyszywać różnego rodzaju technikami wzory na materiale, wykonywać ozdoby. Kształtują umiejętności w zakresie cięcia materiału, zdobienia różnego rodzaju przedmiotów użytkowych oraz szycia maszynowego.

 

Ponadto w ramach treningu muzyczno – teatralnego, który przeprowadzony jest przy użyciu środków artystycznych z wykorzystaniem rekwizytów, muzyki i elementów scenografii uczestnicy współpracują w grupie a także podejmują próby gry na innych dostępnych instrumentach . Podopieczni biorą także udział w imprezach okolicznościowych, spotkaniach integracyjnych, mają kontakt z reprezantami kultury lokalnej, twórcami artystycznymi.

Dla zapewnienia jak najlepszej integracji społecznej placówka prowadzi współpracę z osobami i podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników. Współpracujemy z rodzinami i opiekunami uczestników, z społecznością lokalną, ośrodkami pomocy społecznej, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradnią zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi placówkami służby zdrowia.

Dom może dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z Dyrektorem Domu i odwożeniu po zajęciach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg