naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 04-3-2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława
Portal
Kompleksowa termomodernizacja DPS Przatówek
26-11-2015


Projekt pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku jest dofinansowany ze środków Mechanizum Finansowego EOG 2009/2014 na podstawie Umowy nr 489/2014/Wn05/OA-xn-04/D z dnia 12.08.2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska a Powiatem Zduńskowolskim (więcej informacji na stronie: http://dpseog.powiatzdunskowolski.pl) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie nr 390/OA/PD/2015 z dnia 23.09.2015 r.

Wartość całkowita zadania: 3 024 971 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 841 366 zł (nie więcej niż 95% wartości kosztu całkowitego zadania), przy czym:

dofinansowanie w postaci pożyczki:420 683 zł

dofinansowanie w postaci dotacji:420 683 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protkołu odbioru końcowego: 31 maja 2016 r.

Zakres projektu obejmuje:

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i grzewczej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, modernizację lokalnego źródła ciepła  - kotłów na biomasę (4 sztuki), wspomaganych przez zamontowane kolektory słoneczne (18 szt.) oraz modernizację sieci ciepłowniczej (technologia preizolowana).

Ponadto, w ramach kosztów niekwalifikowanych wykonane będą:

instalacja odgromowa, obróbki blacharskie, wykonanie elewacji na kominach, remont schodów i remont zadaszeń.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania: redukcja pyłu, redukcja SO2, redukcja NOx, redukcja CO, redukcja CO2. Efekt ekologiczny ma zostać osiągnięty do 30.09.2017 r.

Szczegółowe informacje nt. Funduszu można uzyskać na stronie www.zainwestujwekologie.pl.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziPDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg