naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 04-3-2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława
Portal
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego oraz sprzętu ...
05-09-2013

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego oraz sprzętu techniki specjalnej, medycznego, kwaterunkowego, gospodarczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymał dotację do wysokości 400 000 zł na realizację ww. zadania.

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych w dniu 17 maja 2013 r. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn.: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego i lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” realizowanego w ramach zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego oraz sprzętu techniki specjalnej, medycznego, kwaterunkowego, gospodarczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

Za najkorzystniejszą komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, Oferta opiewa na kwotę 898 560 zł.

Powyższa cena jest sumą trzech cen:

1. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu uterenowionym- cena brutto 727 920 zł

2. Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego- cena brutto 127 440 zł

3. Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego- cena brutto 43 200 zł


W dniu 06.06.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 104/ZI/D/2013 w formie dotacji.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Dofinansowanie WFOŚiGW 359 424

Wkład własny 539 136 (w tym udział samorządów z terenu Powiatu Zduńskowolskiego, Miasta i Gminy Szadek, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice, środki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, darowizny przedsiębiorców)

RAZEM 898 560 zł.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

ul. Łąkowa 11

90-562 Łódź

http://www.wfosigw.lodz.pl/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT