OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,PPHU BOGMA, 51.691349600000000,18.974263600000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Sprzedaz detaliczna artykulow prowadz..., 0, 0