OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,P.P.H E, 51.671674700000000,18.987328400000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Produkcja odziezy i dodtakow do odzie..., 0, 0