naglowek.jpg
 
Aktualności
Dofinansowania dla projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”
02-11-2016

Jest oficjalna decyzja o pozyskaniu dofinansowania dla projektu partnerskiego przygotowanego przez Powiat Zduńskowolski - Lidera Partnerstwa, oraz Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr1290/16 wybrał do dofinansowania projekty złożone w ramach konkursu.

 

Idea powstania projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty” wywodzi się ze wspólnego przedsięwzięcia miast Sieradz, Zduńska Wola, Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Sieradzkiego i gmin: Zduńska Wola i Zapolice polegającego na utworzeniu obszaru funkcjonalnego AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY i przygotowaniu dla niego planu rozwoju.

 

Projekt pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty” złożony w konkursie w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest projektem partnerskim współtworzonym przez Powiat Zduńskowolski – Lidera Partnerstwa, oraz Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice. Znalazł się on na liście wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym i Uchwałą nr 1290/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2016r. został wybrany do dofinansowania.

 

Szacunkowa wartość projektu opiewa na kwotę 10 mln 439 tys. zł, a dofinansowanie to 7 mln 211 tys. zł.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie 2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku.

Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, m.in. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak, aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

 

Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie m.in. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt.

 

Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno - rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg