naglowek.jpg
 
Aktualności
Ekologicznie zakręceni
13-03-2014

 

Na początku marca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach miało miejsce uroczyste otwarcie ekopracowni „Ekologicznie zakręceni – pracownia edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”. Głównym sponsorem pracowni był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania: 36.790,00 zł, w tym 31.860,00 zł dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

 Opis zakresu projektu

W 2013 roku:

- zakupiono pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną na kwotę 7.314,00 zł;

- zakupiono sprzęt audio-video, komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 10.900,00 zł;

- zakupiono wyposażenie pracowni: stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy, gabloty ekspozycyjne i informacyjne, biurko nauczycielskie, rolety, stojaki na mapy/plansze i inne na kwotę 13.446,00 zł;

- oraz zakupiono rośliny doniczkowe na kwotę 200,00 zł.

 

W 2014 roku szkoła będzie realizowała program szeroko rozumianej edukacji ekologicznej „Ekologicznie zakręceni”. Program składa się z następujących modułów:

 

Moduł 1

„Pamiętajcie o ogrodach – dlaczego należy chronić świat, w którym żyjemy?”

Zajęcia dot. wpływu jakości środowiska na jakość życia człowieka.

Moduł 2

„Rolnictwo stawia na ekologię”

Zajęcia z rolnictwa ekologicznego dla kl. IV technikum w zawodzie technik rolnik.

 

Moduł 3

„Graj w zielone – przetworzone”

Zajęcia z ekologicznego przetwórstwa żywności dla kl. IV technikum w zawodzie technik technologii żywności.

Moduł 4

„Ekofood, czyli wybieram zdrowie”

Zajęcia ze zdrowego odżywiania dla kl. IV,III i II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Moduł 5

„Ekologiczne sumienie biznesu”

Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

 

Moduł 6

„Żyję ekologicznie = żyję ekonomicznie, czyli wszystko zaczyna się od konsumenta”

Zajęcia realizowane podczas godzin wychowawczych.

 

W uroczystości otwarcia pracowni wzięli udział pan Bohdan Cezary Dzierżek – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, pan Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski, pan Mariusz Kubiak – Dyrektor PCPR w Zduńskiej Woli, pani Krystyna Niewiadomska – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, pan Ireneusz Stasiak – dyrektor ZSRCKU.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: pan Bohdan Cezary Dzierżek – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, pan Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski oraz pan Ireneusz Stasiak dyrektor ZSRCKU.

Po przecięciu wstęgi pani Bogumiła Filipiak, nauczyciel w ZSRCKU – przedstawiła prezentację dotyczącą w/w projektu.

Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie przez lata służyć uczniom w zdobywaniu wiedzy ekologicznej, a nauczycielom ułatwi pracę z młodzieżą.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg