naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w obradach Sesji Rady Powiatu Zduńskowlskiego
24-01-2014

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 10OO.

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Powołanie Komisji Uchwał.

 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu zduńskowolskiego powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli w 2013 roku.

 7. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Zduńskowolskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 9. Sprawozdanie z prac Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w roku 2013.

 10. Sprawozdanie z prac Komisji Programowo- Budżetowej w roku 2013.

 11. Sprawozdanie z prac Komisji Ogólnospołecznej w 2013 roku.

 12. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2013.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn: „Przedsiębiorca 50+” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy partnerstwa z Powiatem Łaskim i udzielenia wzajemnej pomocy.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK.1/14.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.2/14.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2014 – FK.3/14.

 19. Interpelacje i zapytania Radnych.

 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 21. Sprawy różne.

 22. Zakończenie XXXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg