naglowek.jpg
 
Aktualności
Projekt Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice
02-01-2014

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przedstawiamy projekt Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice, jako dokumentu o charakterze koncepcyjno-studyjnym, określającego nadrzędne cele długoterminowe, priorytety rozwoju oraz możliwe kierunki działań władz samorządów skupionych w partnerstwie, tj. Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Łaskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice. Dokument zarysowuje ramy działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów oraz prezentuje przykłady inicjatyw jakie można podjąć w ramach każdego strategicznego kierunku rozwoju.

Zapraszamy do analizy przedstawionego projektu oraz zgłaszania uwag dotyczących jego treści. Uwagi prosimy przekazywać na adres: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

Państwa opinie oraz uwagi pomogą wypracować dokument zgodny z naszymi wspólnymi oczekiwaniami, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności, samorządów oraz podmiotów gospodarczych.

Lider projektu: Partnerzy projektu:

Powiat Zduńskowolski Powiat Łaski Miasto Zduńska Wola Gmina Zduńska Wola Gmina Sędziejowice

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg