naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w obradach Sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
26-11-2013

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 10.00.


Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII uroczystej sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2012 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji liceów profilowanych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, techników uzupełniających oraz techników uzupełniających dla dorosłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu zduńskowolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/50/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zduńskowolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/97/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2013-2025 - FK.32/13.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 – FK.33/13.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie XXXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg