naglowek.jpg
 
Aktualności
Serdecznie zapraszamy na obrady XXXI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
18-10-2013

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXXI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 25 października 2013 r. o godz. 10.00

 

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje w imieniu Starosty oraz Członków Zarządu Powiatu.
 6. Powołanie Komisji Uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego” Pani Wandzie Kochelskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego” Panu Janowi Bizoniowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego” Panu Eugeniuszowi Kalecie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego” Panu Janowi Brzozowskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego” Panu Grzegorzowi Sapiejce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zduńskowolskiego za rok szkolny 2012/2013.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/10/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2013 - FK.29/13.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/97/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2013-2025 - FK.30/13.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 - FK.31/13.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie XXXI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg