naglowek.jpg
 
Aktualności
Duży może więcej
12-09-2013

5 samorządów zawarło formalne porozumienie dotyczące realizacji projektu pn. „Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty”. 11 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli umowę o partnerstwie podpisali przedstawiciele Miasta Sieradz, Powiatu Zduńskowolskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice; Gmina Sieradz, której teren włączono w zakres projektu, jest partnerem nieaktywnym. Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, partnerzy starają się o dofinansowanie w wys. 835 447 zł, a na wkład własny (92 827 zł) złożą się po równo.

Powiat Zduńskowolski był inicjatorem prac nad wspólnym projektem, który początkowo skupiał się na rozwoju turystyki w dolinie rzeki Warty, wraz z odpowiednią infrastrukturą. Ze względu na wymogi proceduralne (powiat zduńskowolski jest beneficjentem I etapu konkursu, więc nie może być liderem kolejnego projektu) prowadzenie projektu przejęło Miasto Sieradz. Zakres projektu poszerzono o kwestie gospodarcze, co jest zgodne z priorytetami II etapu konkursu.

Prezydent Jacek Walczak omówił w skrócie główny cel projektu – opracowanie trzech dokumentów planistycznych wytyczających obszar funkcjonalny – i wyraził nadzieję na dobrą współpracę, podkreślił również potrzebę strategicznego myślenia o rozwoju sąsiadujących ze sobą samorządów. Na koniec swego wystąpienia złożył podziękowanie staroście zduńskowolskiemu jako inicjatorowi projektu, który zbliża Sieradz i Zduńską Wolę.

Starosta Wojciech Rychlik zauważył, że lokalne samorządy nie po raz pierwszy wcielają w życie hasło: partnerstwo dźwignią rozwoju. Zawiązane porozumienie ułatwi pozyskiwanie środków na inwestycje już w nowej perspektywie finansowej. Potrzebą chwili jest dobre wykorzystanie szans, jakie stwarzają wyznaczone zjazdy z budowanej drogi ekspresowej S-8 – stąd plany dotyczące nowych terenów inwestycyjnych i rozwiązań komunikacyjnych.

Wójt Henryk Staniucha stwierdził, że działania poszczególnych samorządów mają wpływ na sąsiednie gminy, więc narzucającą się koniecznością jest myślenie ponadlokalne; przypomniał również pracowite dochodzenie do porozumienia (odbyło się kilkanaście spotkań). „Umiejętność rozmowy będzie procentowała w przyszłości” – podsumował.

Wójt Jan Zaborowski podkreślił ważność pobudzania rozwoju gospodarczego w regionie –trzeba zapobiec utracie młodego pokolenia, które szuka szans życiowych poza krajem – a także tworzenia warunków do uprawiania przez mieszkańców turystyki aktywnej.

Reprezentująca prezydenta Piotra Niedźwieckiego Krystyna Bąk z Biura Rozwoju i Inwestycji UM oświadczyła, że Miasto Zduńska Wola weszło w projekt z dużym zaangażowaniem, gdyż wspólne działanie stwarza większe możliwości i jest premiowane przez instytucje zarządzające dotacjami.

Do 16 września lider projektu jest zobowiązany złożyć w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wniosek o dotację w ramach PO Pomoc Techniczna.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg