naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady II sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
24-12-2014
Zapraszamy na obrady II sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, 
która zwołana jest w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 10:00.
 
Posiedzenie odbędzie się 
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

  Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie II sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego 
 2. i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego 
 7. i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  
 8. Ślubowanie nauczycieli, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
 9. Powołanie Komisji Uchwał.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
 11. Uchwały Nr XXXIII/86/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. 
 12. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego.
 13. Wybór Członka Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:
a) zgłoszenie kandydata,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Członka Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego,
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr  I/11/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zduńskowolskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych Powiatu Zduńskowolskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania stałych 
Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz określenia zakresu ich działania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego 
i osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli 
Rady Powiatu Zduńskowolskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy 
oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2015 roku funkcjonujących
na terenie powiatu zduńskowolskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK.32/14. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.33/14.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXV/7/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2014,
zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/30/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz
Uchwałą Nr XLI/47/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. – FK.34/14
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLIV/67/14 w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 – FK.35/14
21. Interpelacje i zapytania Radnych. 
22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
23. Sprawy różne.
24.  Zakończenie posiedzenia II sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg