naglowek.jpg
 
Aktualności
Wizja MOF – obiecujący zarys po warsztatach charrette
17-01-2014

 

Ostatnia sesja warsztatów charrette, odbywających się w dniach 14–16 stycznia na terenie PMOS, była przeznaczona na prezentację wypracowanej koncepcji zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w rejonie Karsznic. Przedstawiono spójną wizję rozwoju strefy wydzielonej z terenów partnerskich samorządów. Twardym jądrem strefy ma być port przeładunkowy na 22 hektarach należących do PKP. Wielkość tego terenu pozwoliła na zaplanowanie bardzo korzystnych rozwiązań:


1. przewidziano od razu 8 torów (budowanych w kilku etapach);

2. tory (połowa z 8) miałyby długość 750 m, co pozwoliłoby na szybką obsługę całych składów;

3. jeden tor byłby zelektryfikowany i przelotowy, dzięki czemu pociągi „gubiące” część ładunku nie traciłyby czasu na manewrowanie;

4. zachowano wielofunkcyjność (przeładunek kontenerów, naczep samochodowych, towarów niesypkich, baza paliw);

5. część terenu przeznaczono na zabudowania gospodarcze, place składowe, parkingi dla tirów.


Kolejnym ważnym elementem MOF ma być łącznik między drogą ekspresową S8 a obecną drogą krajową 12 (14). Ujawniony w pierwszym dniu warsztatów istotny problem dotyczący wpięcia łącznika do węzła S8 pod Marzeninem (GDDKiA wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie przewidziała wlotu dla łącznika, którego budowy chcą się podjąć samorządy) pozostawiono do uzgodnień z zarządcą S8, natomiast już w trakcie dyskusji warsztatowych wypracowano kompromisowy przebieg nowej drogi, łącząc elementy dwóch z trzech rozważanych na wstępie wariantów – łącznik będzie przebiegał blisko wschodniej granicy terenów kolejowych i będzie miał odgałęzienie w kierunku pn.-wsch. Zostanie spełniona jego pierwotnie planowana funkcja przeniesienia ciężkiego ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany, a poza tym uzbrojona droga będzie aktywizować gospodarczo pobliski obszar.


Potencjalne tereny inwestycyjne to trzeci element MOF, decydujący o prorozwojowym charakterze projektu. W sumie wydzielono około 200 ha terenów przeznaczonych do zagospodarowania przez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, skupionych w kilku strefach na obszarach poszczególnych gmin – należy się spodziewać, że będą one łakomym kąskiem dla inwestorów, głównie ze względu na świetne uwarunkowania komunikacyjne. Założeniem projektantów było nienaruszanie terenów już zamieszkałych i wydobycie wartości kulturowych przede wszystkim wsi Karsznice, która mogłaby się stać sercem nowej dzielnicy; zaproponowano także rozbudowę skansenu – być może w połączeniu z parkiem technologicznym na terenie PKP Cargo.


Warsztaty charrette były nowatorską (na naszym terenie) propozycją realizacji projektu wyznaczenia MOF – uczestnicy podsumowania zgodnie przyznawali, że były one bardzo potrzebne: udało się pozyskać wiele danych, propozycji i sugestii, które miały wpływ na kreślenie planów zagospodarowania MOF. W ciągu miesiąca materiał z warsztatów zostanie przedstawiony w formie raportu. Na sesjach rad gmin i powiatów partnerskich samorządów, które odbędą się w lutym oraz w marcu, radni pochylą się nad dwoma opracowaniami: planem rozwoju i koncepcją zagospodarowania MOF – ich zatwierdzenie jest warunkiem przejścia do II etapu projektu, obejmującego sporządzenie studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji projektowej i budowlano-wykonawczej zaplanowanych inwestycji. Przygotowana dokumentacja będzie silną kartą przetargową w konkursie projektów ubiegających się o środki unijne z nowego rozdania. Pilnym zadaniem lokalnych samorządów jest również przełożenie wypracowanego projektu na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Na czwartkowym spotkaniu zgłoszono – jako wniosek końcowy – postulat utworzenia spółki celowej dla budowy portu przeładunkowego. Spółka, skupiająca partnerskie samorządy, byłaby partnerem dla kolei, która jest właścicielem terenu przeznaczonego pod budowę portu. Warto przypomnieć, że jest to teren dawnej tzw. nowej grupy torów, będącej w swoim czasie bardzo ważnym i nowoczesnym obiektem; obecnie służy on budowniczym S8 jako składnica materiałów, a w przyszłości ma szansę stać się „splotem słonecznym” krajowych przewozów towarowych.


Zamieszczone niżej wizualizacje MOF są zaczerpnięte ze wstępnego opracowania, które będzie dyskutowane do końca pierwszego kwartału. Opracowanie przygotowali realizatorzy projektu wyznaczenia obszaru funkcjonalnego: pracownia MAU Mycielski Architecture&Urbanism – współpracująca z firmą MConnection oraz Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego.

 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg