naglowek.jpg
 
Aktualności
Przedwakacyjna sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
28-06-2013

27 czerwca w siedzibie PCKSiR przy ul. Dolnej odbyła się ostatnia przed letnią przerwą sesja Rady Powiatu – wyjątkowo uroczystym elementem było wręczenie jednorazowych stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013 zostali laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym; grupa ta była bardzo liczna, stypendia otrzymało 20 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego, 10 z Zespołu Szkół Elektronicznych, 4 z I Liceum Ogólnokształcącego, 4 z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i 1 z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Podziękowania otrzymali opiekunowie stypendystów.

Międzysesyjne sprawozdanie starosty zawierało m.in. informację o przetargach związanych z „Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian i stropodachu, wraz z modernizacją systemu c.o”, remontami kilku dróg: „Remont ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły, wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Orione (strona południowa) w Zduńskiej Woli” termin realizacji zamówienia przewidziany jest do 31 sierpnia br. oraz „Remont drogi powiatowej Nr 3722E Borki Prusinowskie – Zalesie”, którego termin realizacji zadania ustalono na 15 września br., a także o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jodłową do skrzyżowania z ul. Borową”.


W ramach uchwał okołobudżetowych Rada wydzieliła 84 tys. zł na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza-Prosta”. Wyraziła również zgodę na przyjęcie do realizacji dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn: Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wysokości 41 tys. zł z okresem realizacji w latach 2012-2016 oraz zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 29 tys.


Radni przyjęli też informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu w 2012 r.

Zatwierdzono też sprawozdanie finansowe SPZOZ w Zduńskiej Woli za 2012 rok i 1 stycznia 2013 r. Pani Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. Barbara Kałużewska przedstawiła opracowany Strategiczny Plan Wieloletni Zduńskowolskiego Szpitala na lata 2013-2020. W planie zostały zawarte właściwie trzy warianty strategii. Radni uchwalili wariant trzeci, który jest bardziej optymalny, dający możliwość rozwój placówki i zapewnienie wymaganych standardów. Podjęto uchwałę o włączeniu z dniem 1 września Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 do struktur Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylii w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11.

 

Zgodnie z decyzją Rady wyrażono zgodę na nabycie przez Powiat Zduńskowolski nieruchomości położonej w m. Wymysłów, gm. Zduńska Wola oraz na zamianę działkę przy ul. Łaskiej, której właścicielem jest Powiat Zduńskowolski na działki przy ulicy Spacerowej, których właścicielem jest Miasto Zduńska Wola.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg