naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XXVI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
16-05-2013

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXVI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 24 maja 2013 r. o godz. 10.00.


Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał. 
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium za rok 2012 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:
  a)      informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w 2012 roku,
  - projekcja pokazująca najważniejsze dane sprawozdawcze dotyczące roku 2012;
  b)      opinia Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań za rok 2012 – finansowego, a także sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego;
  c)
       opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2012 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego za wykonanie budżetu roku 2012;
  d)
       rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania finansowego za rok 2012 składającego się z (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego):
  - bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
  - łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
  - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
  e)
       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zduńskowolskiego za 2012 rok - FK.14/13;
  f)      rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego);
  g)
       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – FK.15/13;
  h)
       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego – FK.16/13. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania zabudowanej nieruchomości, położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15 i wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/97/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2013-2025 - FK.17/13. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 - FK.18/13.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne. 
 14. Zakończenie XXVI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg