naglowek.jpg
 
Aktualności
XVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego - 28 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zapraszam na obrady XVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 28 września 2012 r. o godz. 10OO.

Posiedzenie odbędzie się w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli za 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Zduńskowolskiego do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/23/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Zduńskowolskiego do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/11 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli i ustalenia jej imiennego składu osobowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz upoważnienia Pana Wojciecha Rychlika Starostę Zduńskowolskiego i Pana Witolda Oleszczyka Wicestarostę Zduńskowolskiego do zawarcia umowy o dofinansowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej (Rozbudowa ulicy Zielonej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego – Al. Kościuszki i Łaskiej – Plac Wolności – Kościelnej oraz remontem ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły w Zduńskiej Woli).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Remont drogi powiatowej Nr 3715E na odcinku od skrzyżowania przy szkole podstawowej do skrzyżowania przy OSP w miejscowości Prusinowice-Borki Prusinowskie).
 16. Podjęcie uchwały w spawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/89/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2012-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Sprawy różne.

Zakończenie XVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg