naglowek.jpg
 
Aktualności
Projekt "Lepsza Przyszłość”
27-11-2017

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza osoby bezrobotne z terenów wiejskich woj. łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie „Lepsza Przyszłość".

 

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród  200 osób (120 kobiet i 80 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie województwa łódzkiego.  

 

Grupę docelową stanowi 200 osób zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie woj. łódzkiego:

 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • niepracujących,
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnością (w stopni znacznym lub umiarkowanym)
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 • 3 miesięczne staże zawodowe oraz stypendium stażowe 1289,92zł brutto
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dodatek szkoleniowy 8,54zł brutto/godzinę)
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne.

 

Udział w projekcie Lepsza przyszłość jest bezpłatny, a całość kosztów realizacji (w tym zwrot kosztów dojazdu uczestników oraz wyżywienie) pokrywa Fundacja United Way Polska oraz Krajowe Centrum Pracy sp. z o.o.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dn. 30.11.2017 r. o godz. 9.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, pok. nr 16. Osoby zainteresowanie udziałem proszone są o wcześniejsze wpisanie się na listę u doradcy klienta- osobiście lub pod nr telefonu 43 823-23-27 w. 265, 264 lub 262.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg