naglowek.jpg
 
Aktualności
Bezpłatne szkolenia finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, iż firma Euro – Konsult Sp. z.o.o. przyjmuje zgłoszenia do udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

  • pod nr tel. 81 534 73 37
  • pod adresem e-mail: biuro@euro-konsult.pl
  • za pośrednictwem strony internetowej: www.euro-konsult.pl

 

Grupa docelowa:

  • osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
  • osoby pracujące w zakładach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne i zagrożone negatywnymi skutkami tych procesów.


Rodzaje szkoleń:


1) W ramach projektu „Nowe kwalifikacje – zawód deficytowy”:

 

  • Glazurnik ( 120 godz.) + IPD, doradztwo psychologiczne i szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • Tynkarz ( 220 godz.) + IPD, doradztwo psychologiczne i szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

2)  W ramach projektu „ Zawód poszukiwany – nowe kwalifikacje”:

  • Opiekun/ka środowiskowy/a ( 100 godz.) + IPD, doradztwo psychologiczne

i pośrednictwo pracy;

  • Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 ( 238 godz.) + IPD, doradztwo psychologiczne i pośrednictwo pracy.


W ramach uczestnictwa w projekcie zagwarantowane jest: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, badania lekarskie, stypendium szkoleniowe, egzaminy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg