naglowek.jpg
 
Aktualności
Konferencja dla Dyrektorów Szkół - Pieniądze są dla szkoły
23-04-2015

Jak pozyskać fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016. Poznań, 11-12.06.2015 r.

 

Istnieje ponad 100 różnych zewnętrznych źródeł, z których szkoła może pozyskać pieniądze na sfinansowanie prowadzonych w placówce działań. Przyjmowanie zgłoszeń o dodatkowe fundusze do wielu ważnych instytucji kończy się już w sierpniu lub wrześniu 2015, a zatem aby zdążyć, nie należy odkładać starań o te środki na nowy rok szkolny.

 

Pozyskane środki pozabudżetowe pomogą placówkom:

  • Rozpocząć rok szkolny 2015/2016 z zastrzykiem dodatkowej gotówki na funkcjonowanie szkoły,
  • Wyposażyć klasy w nowy sprzęt i narzędzia dydaktyczne na nowy rok szkolny,
  • Wprowadzić innowacyjne zajęcia dla uczniów m.in. z wykorzystaniem TIK, a także przedmiotowe oraz językowe,
  • Zaplanować projekty edukacyjne, w tym wycieczki, rajdy, zielone szkoły lub wymiany zagraniczne,
  • Lub dofinansować modernizację placówki.

 

 

Zapraszamy do udziału w I Konferencji dla Dyrektorów Szkół „Pieniądze są dla szkoły. Jak pozyskać fundusze na funkcjonowanie placówki publicznej oraz niepublicznej w roku szkolnym 2015/2016” w Poznaniu w dniach 11-12 czerwca 2015 r.

 

 

Podczas konferencji:

  1.  Poznają Państwo w praktyczny sposób możliwości pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie Państwa placówek, poza subwencją oświatową,
  2. Wybiorą Państwo z ponad 100 źródeł krajowych i zagranicznych, oferujących pomoc finansową oraz niepieniężną, granty najbardziej adekwatne dla Waszej placówki,
  3. Dowiedzą się Państwo jakie działania należy podjąć, żeby pozyskać środki z wybranych programów
  4. oraz jakich formalności trzeba dopełnić i kiedy złożyć wnioski, aby otrzymać fundusze na rok szkolny 2015/2016.

 

 

 W programie konferencji:

 I. Zewnętrzne krajowe źródła finansowania szkół

Programy grantowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia, programy rządowe oraz środki samorządowe i programy wsparcia niepieniężnego

 

II. Zagraniczne źródła finansowania szkół

Unijne fundusze strukturalne EFS i EFRR, a polskie POWER i RPO oraz program Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

 

III. Kiedy wnioskodawcą nie może być szkoła - praktyczne aspekty budowania partnerstw

 

IV. Pozyskanie sponsora dla szkoły - fundraising w trzech krokach

 

 

Konferencji towarzyszą warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół:

 

I. Fundusze UE dla placówek edukacyjnych

II. Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Akcja 1

III. Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ Akcja 2

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie

 www.pieniadzesadlaszkoly.pl

 

  Organizator spotkania: Agencja Pracy Twórczej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg