naglowek.jpg
 
Aktualności
Kolejna Sesja Rady Powiatu za nami
30-03-2015

W dniu 27 marca odbyło się V posiedzenie Rada Powiatu Zduńskowolskiego.

Radni wysłuchali i przyjęli pozytywnie Informację z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2014 Urzędu Pracy przedstawioną przez dyrektora jednostki pan Witolda Woźniakowskiego.

Pomimo, iż w powiecie zduńskowolskim bezrobocie jest wysokie (co prawda nie tak wysokie jak w powiecie kutnowskim i łaskim) mamy również powody do zadowolenia - od 3 lat liczba osób bez pracy systematycznie maleje.
Działania podejmowane w celu zmniejszenia bezrobocia to programy aktywizujące osoby bezrobotne (m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, szkolenia, prace społecznie użyteczne) możliwa była dzięki działaniom w ramach limitu podstawowego oraz blisko 7 milionom złotych pozyskanym z algorytmu, rezerw Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co umożliwiło w roku sprawozdawczym utworzenie 800 miejsc pracy. 

Podczas sesji zostały również przyjęte min. sprawozdania:

– z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.,

– Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiary Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim,

– Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2019 w Powiecie Zduńskowolskim,

– Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na Rodzinie na lata 2013-2014 w Powiecie Zduńskowolskim,

– Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010 – 2020.

Podczas sesji radni podjęli również uchwały dotyczące:

– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2015 r.

– przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski.

– szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski oraz trybu postępowania w tym zakresie.

– zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

– Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

– uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2015-20.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg