naglowek.jpg
 
Aktualności
Strategia elektromobilności dla Zduńskiej Woli
10-02-2020

W 2020 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035”. Na opracowanie zostały pozyskane środki w wysokości 50 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Zadanie polega na wypracowaniu planu działań, które w konsekwencji doprowadzą do podniesienia jakości życia mieszkańców Zduńskiej Woli. Jest również odpowiedzią na zmieniające się przepisy na poziomie globalnym, krajowym i regionalnym. Strategia będzie opracowywana z wykorzystaniem opinii mieszkańców w konsultacjach społecznych. Ponadto Miasto podejmie działania edukacyjne w celu promowania idei elektromobilności.

 

Strategia będzie elastycznym dokumentem wyznaczającym sposoby realizacji celów związanych z elektromobilnością, który na przestrzeni lat w drodze konsultacji społecznych będzie dostosowywany do zmieniających się technologii. Będzie odpowiedzią na zdefiniowane problemy miasta: z zanieczyszczeniem powietrza, liczbą samochodów w śródmieściu, emisją spalin, odpowiadającym na potrzeby mieszkańców rozkładem jazdy komunikacji miejskiej, obszarami słabo skomunikowanymi w sieci transportu publicznego.

 

Tematyka strategii jest nieodłącznie wpisana w ideę smart city. Nowoczesne technologie współpracujące ze sobą na różnym poziomie pozwalają na stworzenie inteligentnego miasta, które wykorzystując zdobycze nauki racjonalizują zużywaną energię, a co za tym idzie, emisję niebezpiecznych związków do atmosfery.

 

Szerzej na ten temat:

- Biuro Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Zduńska Wola, tel. 43 825 02 34.

- informacje na temat Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 2035 dostępne na www.zdunskawola.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg