naglowek.jpg
 
Aktualności
XII sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
20-09-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 27 września br. o godz. 11.00 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.


Proponowany porządek obrad:


Otwarcie XII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Ustalenie porządku dziennego obrad.

 

Przyjęcie protokołu z X sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/23/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim.

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Zduńska Wola przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli.

 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – FK.18/19.

 

Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.19/19.

 

Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.20/19.

 

Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Wnioski i oświadczenia Radnych.

 

Sprawy różne.

 

Zakończenie XII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg