naglowek.jpg
 
Aktualności
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego
03-07-2019

Informujemy o podjęciu UCHWAŁY NR VI/137/19 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR

VI/137/19

 

ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 02 lipca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z § 5 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 przyjętego uchwałą NR L/57/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 października 2018 roku, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl

 

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg