naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy!
08-01-2015

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady III sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 16 stycznia 2015 roku o godz. 10:00.

 

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz określenia składu osobowego, czasu trwania i zakresu jej działania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wnioski i oświadczenia Radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia III sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg