naglowek.jpg
 
Aktualności
VII Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP
18-09-2014

12 września odbył się VII Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II Wojny Światowej 1939-1945”. Trasa rajdu przebiegała malowniczymi drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego. W rajdzie rowerowym długości około 30 km wzięły udział 232 osoby – w tym 63 uczestników Hufców Pracy. Uczestnikami rajdu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Łasku, Zduńskiej Woli i Sędziejowicach, podopieczni Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli, Hufca Pracy 5-1 w Łodzi, Hufca Pracy 5-3 w Łodzi i Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z Poddębic.


Rajd rozpoczął się przy Muzeum Domu Urodzin Św. Maksymiliana Kolbe. Po części oficjalnej przedstawiciele Policji udzielili młodzieży i wychowawcom krótkich wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w kolumnie rowerów i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Następnie Ksiądz Prałat Dariusz Kaliński udzielił błogosławieństwa na drogę wszystkim uczestnikom i życzył szczęśliwego powrotu do domu. Po oficjalnym oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą Św. Maksymiliana, zamordowanego przez hitlerowskiego okupanta, oraz pod „Pomnikiem Poległym w Walce o Wyzwolenie Ojczyzny” uczestnicy ruszyli na trasę rajdu. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwanie objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Bilewie, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli i Łasku oraz Pogotowie Ratunkowe w Zduńskiej Woli. Zapewnienie przez organizatorów eskorty ww. służb sprawiło że młodzież czuła się bezpiecznie na trasie rajdu i podczas postoju.


W Karsznicach delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod Pomnikiem ,,Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”. W Marzeninie Przewodnik PTTK Grzegorz Kaczmarek przybliżył historię wydarzeń z okresu II wojny światowej, a następnie na pobliskim cmentarzu delegacja młodzieży wraz z Komendantem i Wychowawcą Hufca złożyła kwiaty pod Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku. W lesie koło miejscowości Grabia młodzież wraz z Komendantem HP i Wójtem Gminy Sędziejowice Jerzym Kotarskim złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Lotnika Chorążego Edwarda Kramarskiego, który poległ 11 września 1939r. Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym, gdzie przy ognisku uczestnicy rajdu odpoczywali po trudach pokonanej trasy. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji oraz poczęstunek, w tym quizy z nagrodami.


„Na Wyspę” w Młodawinie Górnym przybyli również: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego Marcin Łabędzki, Komendant Wojewódzki ŁWK OHP Antoni Urbanek, Z-ca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej Adam Kubiak Dyrektor CEiPM w Sieradzu Karol Owczarek, Dyrektor CEiPM w Skierniewicach Ryszard Targowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli Joanna Jarosławska, Naczelnik OSP w Zapolicach Andrzej Jędrasiak, Naczelnik Wydziału Turystyki Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Tomasz Dronka, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli Maria Donat oraz sponsorzy przedsięwzięcia i pracodawcy.


Ważnym momentem dla Hufca Pracy było wręczenie „Honorowej odznaki OHP” pracodawcy Marianowi Janasowi – właścicielowi zakładu „Elektrobud Instalatorstwo Elektryczne”, który od 20 lat ściśle współpracuje z OHP i przez ten okres wyuczył w zawodzie elektryka 150 uczestników. Za dotychczasową pracę w uznaniu dla rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy najwyższym odznaczeniem uhonorowany został również Komendant Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli Romuald Krystyniak. Odznaczenia wręczył Komendant ŁWK OHP w Łodzi Antoni Urbanek. Zgodnie z tradycją ostatnim punktem przedsięwzięcia było wręczenie pucharu dla najliczniejszej drużyny biorącej udział w rajdzie. Wyjątkowo w tym roku puchar otrzymały dwie szkoły – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli oraz Zespół Szkół Aktywności Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zduńskiej Woli, które zgłosiły jednakową liczbę uczestników. Fundatorem dodatkowego pucharu było Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.


Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy, znaczki okolicznościowe, materiały informacji turystycznej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i upominki z Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Kolumnie. Celem rajdu było oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno-krajoznawczych. 

Tekst: Romuald Krystyniak
Zdjęcia: Andrzej Nowak, Grzegorz KaczmarekPDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg