naglowek.jpg
 
Aktualności
Sesja Rady Powiatu - Stypendia za rok szkolny 2013/2014 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski
30-06-2014
Galerie:

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyła się XLI/43/14 Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego, na której Radni głosowali nad przyjęciem uchwał w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustaleniem liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Również Radni zagłosowali za przyznaniem dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2014. Dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku. Zakres prac obejmować będzie prace konserwatorskie przy ścianie północnej nawy bocznej (od przypory do granic ściany) pomiędzy fryzem i gzymsem oraz ceglany cokół. W ramach prac wykonana zostanie konserwacja wątku ceglanego oraz tynkowanego detalu architektonicznego. Wszystkie elementy zostaną oczyszczone. Zostanie wykonana impregnacja strukturalna lub podklejenia miejsc osłabionych, uzupełnienie ubytków oraz w niezbędnym zakresie rekonstrukcja lica cegły. Powierzchnia elementów zostanie zabezpieczona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Kwota udzielonej dotacji wynosi 18 000,00 zł.


 

Podczas obrad, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiaty Zduńskowolskiego przyznane zostały stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy w danym roku szkolnym zostali laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów (na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym) organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125), rozdane zostały stypendia.


 W bieżącym roku szkolnym dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych złożyli 38 wniosków o stypendium. Wydział Edukacji dokonał analizy wniosków pod względem zgodności z obowiązującym regulaminem i zakwalifikował do nagrody:

5 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli: Adam Staniucha, Karol Tutek, Marta Głowacka, Karolina Gruda, Wojciech Wolny,

14 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli: Edyta Tomczyk, Angielina Gajewska, Krzysztof Troczyński, Mateusz Łukaszewski, Anna Aleksandrowicz, Mieszko Chrzanowski, Aleksander Kaczmarczyk, Aleksandra Marciniak, Justyna Florczak, Natalia Wojtasik, Mikołaj Barski, Bartosz Kołodziejek, Marta Bomba, Małgorzata Wolska,

7 uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli: Łukasz Pawlak, Michał Kurzawa, Dominik Stanisławski, Michał Jaworski, Jakub Szymański, Michał Kasprzyk, Mariusz Kowalczyk,

6 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli: Dominika Polak, Angelika Garbarczyk, Patrycja Pajszczyk, Martyna Glapa, Martyna Król, Jakub Kędzierski,

4 uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Wojsławicach: Martyna Wojtasik, Paulina Leśniak, Michał Jabłoński, Róża Jagiełło

łącznie 36 uczniów (w tym 2 prace zespołowe).

Ogółem suma przyznanych stypendiów za rok szk. 2013/2014 wyniosła 20 000 zł.


GRATULUJEMY!


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg