naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XLI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
18-06-2014

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XLI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 10:00.


Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Wręczenie stypendiów dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski.
 6. Powołanie Komisji Uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK.20/14.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.21/14.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie XLI sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg