naglowek.jpg
 
Aktualności
XXIX sesja RPZ
09-09-2013

Radni powiatowi, którzy zebrali się na posiedzeniu w dniu 6 września, podjęli decyzję o przystąpieniu Powiatu Zduńskowolskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty”, w którym uczestniczą także: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice i Gmina Sieradz. Przedsięwzięcie to jest modyfikacją wcześniejszej koncepcji dotyczącej rozwoju turystyki w dolinie rzeki Warty – po ogłoszeniu warunków II etapu konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego okazało się, że po pierwsze liderem projektu nie może być beneficjent I etapu konkursu, zatem w miejsce Powiatu Zduńskowolskiego (prowadzącego partnerski projekt dotyczący obszaru funkcjonalnego w rejonie Karsznic) liderem zostało Miasto Sieradz; po drugie – zgodnie z wyznaczonymi priorytetami – należało rozszerzyć założenia projektu o moduł gospodarczy. Celem przedsięwzięcia jest więc opracowanie dokumentów planistycznych, określających kierunki rozwoju w dziedzinie gospodarki (chodzi głównie o wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych), komunikacji, turystyki i rekreacji. Wartość projektu jest szacowana na 928 275 zł; partnerzy starają się o dofinansowanie w wys. 835 447 zł, a na wkład własny (92 827 zł) złożą się po równo.


O inwestycjach wiele informacji przekazał starosta Wojciech Rychlik w sprawozdaniu międzysesyjnym – bliskie zakończenie termomodernizacji ZSZ nr 1 i PUP, rozpoczęcie prac przy termomodernizacji ZS w Karsznicach i na Oddziale Dziecięcym ZSP (II Etap), poza tym prace na kilku odcinkach dróg (ul. Karsznicka, ul. Łaska, droga Borki Prusinowskie–Zalesie oraz Rembieszów–Branica). Okazją do omówienia planowanej na przyszły rok inwestycji drogowej było wystąpienie obywatelskie dotyczące ruchu TIR-ów na ul. Sieradzkiej. Kierownik Referatu ds. Dróg Piotr Pacelt stwierdził, że po modernizacji drogi uciążliwość związana z hałasem powinna znacznie się zmniejszyć, zmieni się także organizacja ruchu. Starosta Wojciech Rychlik zauważył, że Zduńskiej Woli niezbędna jest druga obwodnica – jej wizja jest ujęta w nowym partnerskim projekcie.

 

 

 

Uroczystym momentem sesji było wręczenie przez Komendanta Powiatowego PSP bryg. Wiesława Kopytka podziękowań za pomoc przy zakupie trzech nowych wozów strażackich.


 

 

 

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg