naglowek.jpg
 
Aktualności
Zaproszenie na sesję
05-10-2018

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski  zaprasza na obrady ostatniej sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 12 października 2018 r. o godz. 12.00. Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie L sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018-2035 w I półroczu 2018 roku.

7. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu zduńskowolskiego za I półrocze 2018 roku.

8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. za rok 2017.

9. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez spółkę Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2019 roku. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 FK.26/18. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 – FK.27/18.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/48/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego, szczegółowości projektu budżetu i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego – FK.28/18. 

16. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu.

17. Informacja Starosty Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi.

18. Interpelacje i zapytania Radnych. 

19. Wnioski i oświadczenia Radnych.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie L sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg