naglowek.jpg
 
Aktualności
XLIV sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Na ostatnim posiedzeniu radni powiatowi rozpatrzyli kilka spraw związanych z drogami powiatowymi. Upoważniono Zarząd do podpisania umowy o partnerstwie i przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Zduńska Wola w związku z planowaną na przyszły rok przebudową drugiego odcinka (3.411,40 m) ciągu komunikacyjnego Janiszewice – Wymysłów – Gajewniki. Powiat będzie wnioskował o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; szacunkowy koszt projektu to 2.770 mln zł, pomoc gminy wyniesie 430 tys. zł. Drugi powiatowy wniosek o dofinansowanie z NPPDL dotyczy przebudowy ul. Widawskiej w Szadku; koszt projektu oszacowano na 2.950 mln zł, wkład samorządu Szadkowskiego to 88.500 zł.

Z kolei Powiat Zduńskowolski udzieli pomocy finansowej dwóm samorządom starającym się o środki z NPPDL: Gminie Zduńska Wola na przebudowę drogi gminnej w Czechach (200 tys., zł) oraz Gminie Zapolice na przebudowę drogi gminnej Beleń – Strońsko (100 tys. zł).

Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Powiat części działek zajętych pod budowę drogi powiatowej, jaką jest ul. Świerkowa w Zduńskiej Woli; z właścicielami nieruchomości ustalono cenę za 1 m² gruntu, natomiast zakres wykupu zostanie ustalony po wstępnej inwentaryzacji robót budowlanych po ich zakończeniu.

Uchwalono również zmianę kategorii dróg na terenie gminy i miasta Szadek, co było podyktowane chęcią uporządkowania układu drogowego: po przejęciu odcinka drogi Szadek – Przatów (880 m) Powiat będzie jedynym zarządcą ciągu komunikacyjnego łączącego Szadek z wsią Dziadkowice; natomiast samorząd szadkowski przejmie od powiatu trzy odcinki dróg, które obsługiwały przeważnie ruch lokalny.

Poza tym Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli za 2013 r. oraz uchwaliła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015–2017. Obecnie na terenie powiatu zduńskowolskiego w pieczy zastępczej przebywa 167 dzieci, w tym 30 w Domu Dziecka w Wojsławicach. Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej uchwalony program przewiduje ograniczenie liczby miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej do 14, a także podniesienie do 10 lat limitu wieku dzieci, które mogą być umieszczone w domu dziecka – zmiany te będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Priorytetem w rozwijaniu systemu systemu pieczy zastępczej jest wspieranie form rodzinnych.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg