naglowek.jpg
 
Aktualności
XXVII sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
20-11-2020

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 27 listopada br. o godz. 1000 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 920). Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja odbędzie się online.

 

 

Transmisja on-line: http://bip.powiatzdunskowolski.pl/artykuly/144/sesje-online

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyjęcia zaktualizowane-go Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego – FK.23/20

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 – FK.24/20

10. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wnioski i oświadczenia Radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie XXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg