naglowek.jpg
 
Aktualności
XXI sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
21-05-2020

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje 29 maja br. o godz. 10.00 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm). Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja odbędzie się online. Transmisja on-line: http://bip.powiatzdunskowolski.pI/artykuly/144/sesje-online

 

Proponowany porządek obrad:

1 . Otwarcie XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

5. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Powiatu

Zduńskowolskiego.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2019

8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/54/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przatówku.

11. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2014-2019”

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2020.

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.”

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/15/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2020-2040.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

17. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

18. Interpelacje i zapytania Radnych.

19. Wnioski i oświadczenia Radnych.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg